The BearFox – Lullaby

The Bearfox-ის ახალი, რიგით მეორე სიმღერა.  The BearFox კეთილი დათვის და მელიას პროექტია, რომელიც  ირაკლი მანჩხაშვილსა  (ბეთხო) და მერაბ ნუცუბიძეს (მებო) აერთიანებს. 

გააკეთე კომენტარი:

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s